header

Stavebná činnosť

Hrubá stavebná činnosť

- zemné práce
- murárske práce
- betonárske práce
- omietky

Podružná stavebná výroba

- zateplovacie práce
- liate potery

Práce, ktoré sme schopní zabezpečiť z vlastných zdrojov podľa základného triedenia stavebných prác (TSP):

 • 01 Zemné práce
 • 03 Lešenárske práce
 • 05 Búracie práce a demolácie
 • 11 Betonárske práce
 • 12 Murárske práce
 • 13 Omietkárske práce
 • 14 Práce pri kladení mazanín,poterov a podkladných vrstiev
 • 15 Montáže prefabrikovaných konštrukcií
 • 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách
 • 61 Izolatérske práce
 • 69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov
 • 71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov
 • 72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa
 • 75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových
 • 84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia
 • 98 Montáž ostatných strojov a zariadení
 • 99 Presun hmôt

Ostatné práce dodávame vo forme subdodávok.