header

Referencie z oblasti stavebníctva

2016/- - Realizácia projektu výstavby radových rodinných domov I.etapa IBV Dlhé Diely v Novej Dubnici

referencie referencie referencie

2013/2016 - Hlavný developer, investor a generálny dodávateľ stavebných prác inžinierskych sietí a dopravnej infraštruktúry na výstavbe IBV Dlhé Diely v Novej Dubnici

referencie referencie referencie referencie

2011/2012 - Dokončenie a finalizácia rímskokatolíckeho kostola, Veľký Kolačín - Nová Dubnica

referencie referencie referencie

2006/2009 - Výstavba 6. radových domov IBV Kollárova (III.etapa), Nová Dubnica

referencie referencie referencie

2003/2004 - Výstavba 4. radových domov IBV Kollárova (II.etapa), Nová Dubnica

referencie referencie referencie

2002/2003 - Výstavba 6. radových domov IBV Kollárova (I.etapa), Nová Dubnica

referencie referencie

1999/2001 - Výstavba 4. radových domov a 3. radových domov, Heppenheim

referencie referencie referencie

1997/1998 - Výstavba obytného domu so 6 bytmi, Hemsbach

referencie referencie

1996/1997 - Výstavba obytného domu s deviatimi bytmi, Hambach

referencie referencie

1995 - Prestavba bývalého bitúnku na kancelárske priestory, Heppenheim Fotografie nie sú dostupné...

1993 - 6-bytovka, Heppenheim

referencie